April - 2017 Bali Calendar - Bali Ceremonial Events Kalender Bali - Upacara Agama di Bali
January February March April May June July August September October November December
  Go to: Month Year
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Balinese Calendar
Sungsang
1Balinese Calendar
--
Menga
Pasah
Menala
Umanis
Paniron
Saniscara
Brahma
Nohan
Sri
Manuk

Penodolan
Balinese Calendar
Dunggulan
2Balinese Calendar
--
Menga
Beteng
Jaya
Pahing
Was
Redita
Kala
Ogan
Sri
Taru

Penyekeban
Balinese Calendar
Dunggulan
3Balinese Calendar
Luang
Pepet
Kajeng
Jaya
Pon
Maulu
Coma
Kala
Erangan
Pati
Taru

Penyajaan
Balinese Calendar
Dunggulan
4Balinese Calendar
Luang
Pepet
Pasah
Jaya
Wage
Tungleh
Anggara
Kala
Urungan
Eraja
Taru

Penampahan
Balinese Calendar
Dunggulan
5Balinese Calendar
Luang
Pepet
Beteng
Menala
Kliwon
Ariang
Budha
Uma
Tulus
Manuh
Taru

Galungan
Balinese Calendar
Dunggulan
6Balinese Calendar
Luang
Pepet
Kajeng
Sri
Umanis
Urukung
Wraspati
Sri
Dadi
Duka
Taru

Manis
Balinese Calendar
Dunggulan
7Balinese Calendar
Luang
Pepet
Pasah
Laba
Pahing
Paniron
Sukra
Indra
Dangu
Manuh
Taru

Balinese Calendar
Dunggulan
8Balinese Calendar
--
Menga
Beteng
Jaya
Pon
Was
Saniscara
Guru
Jangur
Manusa
Taru

Balinese Calendar
Kuningan
9Balinese Calendar
Luang
Pepet
Kajeng
Menala
Wage
Maulu
Redita
Yama
Gigis
Raksasa
Buku

Balinese Calendar
Kuningan
10Balinese Calendar
--
Menga
Pasah
Sri
Kliwon
Tungleh
Coma
Ludra
Nohan
Suka
Buku

Pemacekan Agung
Balinese Calendar
Kuningan
11Balinese Calendar
--
Menga
Beteng
Laba
Umanis
Ariang
Anggara
Brahma
Ogan
Dewa
Buku

Balinese Calendar
Kuningan
12Balinese Calendar
--
Menga
Kajeng
Jaya
Pahing
Urukung
Budha
Kala
Erangan
Manusa
Buku

Balinese Calendar
Kuningan
13Balinese Calendar
Luang
Pepet
Pasah
Menala
Pon
Paniron
Wraspati
Uma
Urungan
Manuh
Buku

Balinese Calendar
Kuningan
14Balinese Calendar
--
Menga
Beteng
Sri
Wage
Was
Sukra
Sri
Tulus
Pandita
Buku

Balinese Calendar
Kuningan
15Balinese Calendar
Luang
Pepet
Kajeng
Laba
Kliwon
Maulu
Saniscara
Indra
Dadi
Eraja
Buku

Kuningan
Balinese Calendar
Langkir
16Balinese Calendar
--
Menga
Pasah
Jaya
Umanis
Tungleh
Redita
Guru
Dangu
Pandita
Wong

Balinese Calendar
Langkir
17Balinese Calendar
Luang
Pepet
Beteng
Menala
Pahing
Ariang
Coma
Yama
Jangur
Duka
Wong

Balinese Calendar
Langkir
18Balinese Calendar
--
Menga
Kajeng
Sri
Pon
Urukung
Anggara
Ludra
Gigis
Pandita
Wong

Balinese Calendar
Langkir
19Balinese Calendar
Luang
Pepet
Pasah
Laba
Wage
Paniron
Budha
Brahma
Nohan
Pati
Wong

Buda Cemeng Langkir
Balinese Calendar
Langkir
20Balinese Calendar
--
Menga
Beteng
Jaya
Kliwon
Was
Wraspati
Kala
Ogan
Manusa
Wong

Balinese Calendar
Langkir
21Balinese Calendar
Luang
Pepet
Kajeng
Menala
Umanis
Maulu
Sukra
Uma
Erangan
Pati
Wong

Balinese Calendar
Langkir
22Balinese Calendar
--
Menga
Pasah
Sri
Pahing
Tungleh
Saniscara
Sri
Urungan
Dewa
Wong

Balinese Calendar
Medangsia
23Balinese Calendar
--
Menga
Beteng
Laba
Pon
Ariang
Redita
Indra
Tulus
Suka
Sato

Balinese Calendar
Medangsia
24Balinese Calendar
--
Menga
Kajeng
Jaya
Wage
Urukung
Coma
Guru
Dadi
Dewa
Sato

Balinese Calendar
Medangsia
25Balinese Calendar
Luang
Pepet
Pasah
Menala
Kliwon
Paniron
Anggara
Yama
Dangu
Pati
Sato

Anggara Kasih Medangsia
Balinese Calendar
Medangsia
26Balinese Calendar
--
Menga
Beteng
Sri
Umanis
Was
Budha
Ludra
Jangur
Suka
Sato

Akhir Sasih Kadasa
Balinese Calendar
Medangsia
27Balinese Calendar
Luang
Pepet
Kajeng
Laba
Pahing
Maulu
Wraspati
Brahma
Gigis
Eraja
Sato

Balinese Calendar
Medangsia
28Balinese Calendar
Luang
Pepet
Pasah
Jaya
Pon
Tungleh
Sukra
Kala
Nohan
Duka
Sato

Balinese Calendar
Medangsia
29Balinese Calendar
Luang
Pepet
Beteng
Menala
Wage
Ariang
Saniscara
Uma
Ogan
Duka
Sato

Balinese Calendar
Pujut
30Balinese Calendar
Luang
Pepet
Kajeng
Sri
Kliwon
Urukung
Redita
Sri
Erangan
Duka
Mina

Piodalan :
6 Pura Lempuyang Luhur, Karangasem, Pura Batukaru, Tabanan, Pura Kentel Gumi, Klungkung
7 Pura Ulunsari, Jimbaran, Badung
8 Pura Segara, Jimbaran
10 Pura Dasar, Klungkung
15 Pura Pekendungan, Tabanan, Pura Bukit Jati, Bangli, Pura Sadha, Kapal, Badung, Pura Sakenan, Serangan, Badung, Pura Taman Pule, Bedahulu, Gianyar, Pura Samuan Tiga, Bedahulu, Gianyar
16 Mapag ke Pura Sakenan, Serangan, Badung
17 Mapag ke Pura Banjong, Sanur, Badung
19 Pura Tanah Lot, Tabanan
23 Pengrebongan di Pura Tetilan, Kesiman, Badung
25 Pura Andakasa, Padang, Karangasem, Pura Goa Lawah, Klungkung, Pura Uluwatu, Bukit, Badung, Pura Taman Ayun, Mengwi, Badung
26 Pura Gede Perancak, Jembrana
Balinesia - Bali Tour and Travel Information Services copyright 1998 - 2008
other link - add url - Maintenance by
zeninteraktiv